Kunden nöjd - Våran fröjd!

Grävning för avlopp och markarbete

Avla Mark Entreprenad AB utför olika typer av grävning- och markarbete för privatpersoner och företag runt om i Gnesta med omnejd.


Vi utför säkra och välgjorda arbeten utifrån våra kunders önskemål. 

Fuktskydd

Vi använder de bästa produkterna på marknaden för att dränera, fuktskydda och isolera. Vi gör det bästa för våra kunder genom ekonomiska, energisnåla, enkla och funktionella fuktskydd, som uppfyller våra höga kvalitetskrav för bästa isolering. 

Våra tjänster

• Enskilda avlopp. 

• Tomt planeringar. 

• Plattläggningar. 

• Husdräneringar . 

• Mindre husgrunder. 

• Mindre vägbyggnationer. 

• Vägdikning. 

• Mindre och större transporter av grus och jordprodukter. 

• Mindre snickerier som altaner, plintar och staket mm. 

• Trädgårdsarbeten. 

• Trädfällning. 

• ROT-arbeten. 

• Snöröjning.

Samarbetspartners/Leverantörer