Avlopp i Gnesta

Vi på Avla Mark Entreprenad AB arbetar i huvudsak med avloppsarbeten, vatten avlopp och enskilda avlopp för kunder runt om i Gnesta med omnejd.


Vill du veta mer om våra tjänster, kontakta oss!

Kontakta oss

Enskilt avlopp

Tyvärr är många avlopp inte godkända enligt dagens regelverk. Detta beror ofta på  hög ålder eller obefintlig reningseffekt.


Kontakta oss om:

  • slamavskiljare finns, efterrening saknas
  • feldimensionerat avlopp, detta är vanligt vid ombyggnationer
  • vatten finns indraget men rening saknas
  • du inte har giltigt tillstånd för avloppet
  • avloppsvattnet leds till sandfilterbrunn eller stenkista
  • ni har en ålderdomlig två- eller trekammarbrunn
  • ert enskilda avlopp installerades före 1987